Скала-Подільська
загальноосвітня школа І-ІІст
Вітаємо Вас на офіційній веб-сторінці Скала-Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів!
Менюшка ;)
Віддалена допомога

Скачайте та встановіть одне з них


АКТУАЛЬНО СЬОГОДНІ
============
============
============
============
Для учнів

 
Теги
Про Вас
Вівторок
16.07.2019
17:20:21

Освітні новини
Облік відвідувачів
Деталі відвідування
free counters ================== ================== =================== Сьогодні вітаємо зі святом користувача ===================

Присутні тут: 1
Не місцеві (гості): 1
Користувачів: 0


Користувачі, що відвідали
сайт сьогодні :
Гумор! ;)
===========
Наша кнопка

ДПА - 2018 (ФІЗИКА) - результати

Підготовка до захисту проектів

Контрольні роботи 7 клас за новою програмою

Контрольна робота  №2

 

Контрольна робота №3

Контрольна робота №4

Контрольна робота №5

Контрольна робота №6

8 клас  Контрольна робота №1 з теми: «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.»

8 клас Контрольна робота № 2  "Теплові процеси. Теплові машини" 

 

 

 

Конспекти уроків

 

7 клас

 

Тема 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. (10 годин)

Уроки від методиста

Урок 01. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.
Урок 02. Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання. Зв’язок фізики з іншими науками.
Урок 03. Речовина й поле. Початкові відомості про будову речовини.
Урок 04. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
 
Урок 05. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.Вимірювання. Засоби вимірювання. Похибки й оцінка точності вимірювань.
Урок 06. Лабораторна робота № 2: "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів".
Урок 07. Лабораторна робота № 3: "Вимірювання розмірів малих тіл різними способами".
Урок 08. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.
Урок 09. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок 10. Контрольна робота №1: "Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання".

Тема 2. Механічний рух (18 год)

Урок 11. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку.
Урок 12. Траєкторія. Шлях. Переміщення.
Урок 13. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. 
Урок 14. Роз'вязування задач.
Урок 15. Графіки рівномірного прямолінійного руху.
Урок 16. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння руху.
Урок 17. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. 
Урок 18. Роз'вязування задач.
Урок 19. Тематичне оцінювання №2. Механічний рух.  
Урок 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. 
Урок 21. Роз'вязування задач.
Урок 22. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу.
Урок 23. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. 
Урок 24. Розв'язування задач.
Урок 25. Лабораторна робота № 5. Вивчення коливань нитяного маятника.
Урок 26. Розв'язування задач.
Урок 27. Тематичне оцінювання №3. Механічний рух.
Урок 28. Навчальний проект. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 

8 клас

 
Тема 1. Механічний рух 
Урок 01  Механічний рух. Відносність руху.

Урок 02  Рівномірний і нерівномірний рух. Швидкість руху.                                              
Урок 03  Середня швидкість нерівномірного руху.
Урок 04  Розв'язування задач. Самостійна робота

Урок 05  Прямолінійний рівномірний рух. Графічне зображення рівномірного руху.
Урок 06  Розв'язування задач. 
Урок 07  Лабораторна робота №1: "Вимірювання швидкості руху тіла". 
Урок 08  Обертальний рух. Період і частота обертання тіла.Місяць - природний супутник Землі.
Урок 09  Лабораторна робота №2: "Вимірювання частоти обертання тіл".
Урок 10  Коливальний рух та його характеристики. Маятники.
Урок 11  Лабораторна робота №3: "Дослідження коливання маятника".
Урок 12  Звук. Характеристики звуку.
Урок 13  Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.
Урок 14  Лабораторна робота №4: "Вивчення характеристик звуку".
Урок 15  Контрольна робота №1: "Механічний рух".
 
 
Тема 2. Взаємодія тіл. Сили 
 
Урок 16  Взаємодія тіл. Інерція. Маса.
 
Урок 17  Сила. Графічне зображення сил. Рівнодійна сил.
 
Урок 18  Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. 
 
Урок 19  Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.
 
Урок 20  Розв'язування задач.
 
Урок 21  Динамометри. Лабораторна робота №5-6: "Конструювання динамометра. Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіл".
 
Урок 22  Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. 
 
Урок 23  Лабораторна робота №7: "Вимірювання коефіцієнтів тертя ковзання".
 
Урок 24  Прості механізми.
 
Урок 25  Лабораторна робота №8: "З'ясування умов рівноваги важеля".
 
Урок 26  Розв'язування задач.
 
Урок 27  Контрольна робота №2: "Взаємодія тіл. Сили".
             Тема 3. Тиск твердих тіл, рідин і газів 
Урок 28   Тиск та сила тиску. Одиниці тиску.
Урок 29   Тиск рідин і газів.Закон Паскаля.
Урок 30   Сполучені посудини. 
Урок 31   Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Барометри.
 
Урок 32   Манометри. Гідравлічні машини. Рідинні насоси.
 
Урок 33   Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.
 
Урок 34   Умови плавання тіл. 
 
Урок 35   Гідростатичне зважування. Лабораторна робота № 9: "Зважування тіл гідростатичним методом".
 
Урок 36   Контрольна робота №3: "Тиск твердих тіл, рідин і газів".
 
                                        Тема 4. Робота і енергія 
Урок 37  Механічна робота. Одиниці роботи.
 
Урок 38  Потужність та одиниці її вимірювання.
 
Урок 39  Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження механічної енергії.
Урок 40  Розв’язування задач.
 
Урок 41  Машини і механізми. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.
 
Урок 42  Розв’язування задач.
Урок 43  Лабораторна робота №10: "Визначення ККД похилої площини".
 
Урок 44  Розв’язування задач.
 
Урок 45  Контрольна робота №4: "Робота і енергія".
                                    Тема 5. Кількість теплоти  
 
Урок 46  Теплова рівновага й температура. Лабораторна робота №11:"Вимірювання температури за допомогою різних термометрів".
 
Урок 47  Внутрішня енергія тіла та способи її зміни.
 
Урок 48  Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
 
Урок 49  Розв'язування задач.

 

Урок 50  Тепловий баланс.
Урок 51.  Розв’язування задач.
Урок 52  Лабораторна робота №12: "Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури".

 

Урок 53  Лабораторна робота №13: "Визначення питомої теплоємності речовини".

 

Урок 54  Контрольна робота №5: «Кількість теплоти».
               Тема 6. Теплові процеси. Теплові машини 

 

Урок 55  Плавлення і кристалізація твердих тіл.

 

Урок 56  Розв'язування задач.
Урок 57  Пароутворення і конденсація рідин.

 

Урок 58  Питома теплота пароутворення. Розв'язування задач.

 

Урок 59  Енергія палива. ККД нагрівника.
Урок 60  Лабораторна робота № 14: "Визначення ККД нагрівника".

 

Урок 61  Принцип дії теплових двигунів. Двигун внутрішнього згорання.

 

Урок 62  ККД теплових двигунів. Закон збереження енергії в механічних і теплових процесах.
Урок 63  Розв'язування задач.
Урок 64  Контрольна робота №6: "Теплові процеси. Теплові машини".

 

                              Узагальнюючі заняття. Екскурсії
Урок 65  Узагальнення знань з тем: "Механічний рух" та "Взаємодія тіл. Сили".

 

Урок 66  Узагальнення знань з тем: "Тиск твердих тіл, рідин і газів" "Робота і енергія".

 

Урок 67  Узагальнення знань з тем: "Кількість теплоти", "Теплові процеси. Теплові машини".


Урок 68 Підсумковий урок
 

9 клас

 
Тема 1. Електричне поле 
Урок 01.  Електризація тіл. Два роди електричних зарядів.  
Урок 02.   Будова атома.Електричне поле.Закон  збереження електричного заряду.
 
Урок 03.  Лабораторна робота №1: "Дослідження взаємодії заряджених тіл".
Урок 04.  Закон Кулона. 
Урок 05.  Розв'язування задач на закон Кулона.
Урок 06.  Контрольна робота №1: "Електричне поле".(зразок)
 
Тема 2. Електричний струм 
Урок 07.  Електричний струм. Джерела електричного струму.
Урок 08. Електричне коло. Електричний струм у металах. Дії електричного струму.
Урок 09.  Сила струму. Амперметр. 
Урок 10.  Лабораторна робота №2: "Вимірювання сили струму за допомогою амперметра".
Урок 11. Електрична напруга. Вольтметр.
Урок 12.  Лабораторна робота №3: "Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра".
Урок 13.  Електричний опір провідників. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
Урок 14. Лабораторна робота №4: "Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра".
Урок 15. Розрахунок опору провідника. Питомий опір провідника.
Урок 16. Реостати. Залежність опору провідника від температури.
Урок 17. Лабораторна робота  № 5 «Вивчення залежності електрично­го опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу»
Урок 18. Розв'язування задач на визначення сили струму, напруги та опору провідників.
Урок 19.  Контрольна робота (зразок)
 

Тема 3. З'єднання провідників 
Урок 20.  Послідовне з'єднання провідників.
Урок 21.  Розв'язування задач.
Урок 22. Лабораторна робота № 6 "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників"
Урок 23.  Паралельне з'єднання провідників. 
Урок 24. Лабораторна робота №7 "Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників".
Урок 25. Змішане з'єднання провідників. Розв'язування задач.
Урок 26.  Розв'язування задач на розрахунок електричних кіл.
Урок 27.  Розв'язування задач на розрахунок електричних кіл. 
Урок 28. Контрольна робота (зразок)
Урок 29.  Аналіз контрольної роботи. Розв'язування нестандартних задач. 
 
Урок 30. Робота та потужність електричного струму. 
Урок31. Лабораторна робота №8"Вимірювання потужності споживача електричного струму".
Урок32. Розв'язування задач на розрахунок роботи та потужності електричного струму.
Урок33. Закон Джоуля-Ленца. 
Урок 34. Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади.
Урок 35.  Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.
Урок 36.  Розв'язування задач.
Урок 37.  Лабораторна робота №9: "Дослідження явища електролізу".
Урок 38.  Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників.
Урок 39.  Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди.
Урок 40.  Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями. 
Урок 41.   Контрольна робота (зразок) 

Тема 5. Магнітне поле 
Урок 42.  Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.
Урок 43.  Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Гіпотеза Ампера.
Урок 44.  Магнітне поле котушки зі струмом.
Урок 45.  Лабораторна робота №10: "Складання найпростішого електромагніту і випробовування його в дії".
Урок 46.  Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.
Урок 47.  Гучномовець. Електровимірювальні прилади. 
Урок 48.  Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. 
Урок 49.  Розв'язування задач.
Урок 50.   Контрольна робота (зразок)
 
Тема 6. Атомне ядро. Ядерна енергетика 
Урок 51. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома.
Урок 52. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.
Урок 53. Будова ядра атома. Ізотопи.
Урок 54. Ядерні перетворення. Реакції поділу. Термоядерні реакції.
Урок 55. Закон радіоактивного розпаду.
Урок 56. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання .Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
Урок 57.  Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології. Розвиток ядерної енергетики в Україні.
Урок 58. Радіоекологічний контроль. Дозиметри. Лабораторна робота №11: "Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань".
Урок 59.  Розв'язування задач.
Урок 60.  Контрольна робота (зразок) 

Узагальнюючі заняття. Екскурсії. 
Урок 61.  Повторення тем: "Електричне поле", "Електричний струм".
Урок 62.  Повторення тем:  "З'єднання провідників", "Закони електричного струму".
Урок 63.  Повторення тем: "Магнітне поле", "Атомне ядро. Ядерна енергетика".
Урок 64.  Підсумкова контрольна робота
Урок 65.  Захист проекту "Чи потрібна Україні ядерна енергетика"
Урок 66. Альтернативні джерела чистої енергії у світі. Україна в пошуках чистої енергії.
Сьогодні надворі:

Погода в
Скалі-Подільській

ДОПОМІЖНІ САЙТИ

Протестуй себе! ЗНО для всіх! Віртуальна лабораторія з фізики, хімії, біології Динамічна періодична система елементів Д.І. Менделеєва

Соцмережі

Наша школа в соціальних спільнотах

СМС про зміни
 
500
Соцмережі за 10 хв
SpeedTest

Перевірка швидкості Вашого інтернету

Шукаю тут...
Loading
Скалецькі сайти
============= =============
Наші друзі! ;)
Міністерство освіти і науки України ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =============
Відеозйомка важливих подій Вашого життя! Проведення дротового/бездротового інтернету в межах військового містечка! 098-061-59-86 /Сергій/___Фото та відеозйомка незабутніх моментів Вашого життя! Продаж комп’ютерів та комплектуючих до них! 096-386-53-92 /Олександр/___Встановлення та налаштування супутникового обладнання для телебачення! Продаж імпортної техніки для дому з Німеччини! Запчастини для старенького комп’ютера: HDD 40Gb, HDD 60Gb, HDD 80Gb, Видеокарти AGP, CD-RW, DVD-R/RW, Pinnacle Systems, блоки живлення, материнські плати, рідкокристалічні монітори, клавіатури, мишки, веб-камери та ін. 067-811-09-06 /Роман/____Тут могла бути Ваша реклама 067-111-66-95___
Copyright GansAlieN666 © 2012-2019